Laatste Nieuws

 
  • Lotto :29-09-2023
  • Kampioenschappen :29-09-2023
  • Uitslagen :29-09-2023
Home  De vereniging  is opgericht op 1 januari 1950.Voor die tijd bestond in Dorst al de P.V "De  Luchtklievers.
Deze vereniging was aangesloten bij de C.C.Breda en Omstreken.De duiven moesten worden ingemand in Breda.

Omdat men in  die tijd nog niet beschikte over moderne vervoersmiddelen moest alles op de  fiets gebeuren.En vaak werkte het weer ook niet mee.
Daarop besloten  C.Broeders,J.Kuijstermans,A.van.Mook en P.Nouws de mogelijkheden te onderzoeken om een nieuwe vereniging op te richten.


Wat later kwamen daar Jac.Broeders en  J.C.Boomaars bij.
Deze mensen werden bij het oprichten vande vereniging  met raad en daad terzijde gestaan door Gerrit van den Brand uit  Rijen.
Daardoor kon op 1 januari 1950 de P.V de Olijftak worden opgericht.

Voorwaarde was echter wel dat de vereniging minimaal 20 leden moest tellen om voor een npo-en znb-nummer in aanmerking te komen.
Toen bleek ook dat de samenhang in de kleine gemeenschap die Dorst toen zeker nog vormde,
enorm was.


Binnen korste tijd was het aantal leden gestegen tot twintig en kon het spel beginnen
.In het begin moest nog samen ingemand worden met een vereniging uit Bavel maar dat was maar van korte duur en al spoedig was de Olijftak geheel zelfstandig.
Aanvankelijk was de vereniging  gevestigd in café De Jong.

Toen dit omgezet werd in een restaurant verhuisde men naar café A.Huygen en toen ook dit verkocht werd is men over gegaan naar café Dorpzicht waar de vereniging nu nog steeds haar clublokaal heeft.

De eerste twintig jaar van haar bestaan heeft De Olijftak geheel  zelfstandig gevlogen,maar het aantal verzonden duiven was niet erg groot.
Liefhebbers die  zes duiven mee gaven op een midfondvlucht waren al grote melkers.
In 1970 gingen er stemmen op om in groter verband te vliegen en werd contact gelegd met de C.C.Breda en omstreken.

Daardoor werd de concurrentie vergroot en  konden de leden meerplezier aan hun sport beleven.In 1971 trad de vereniging toe  tot de C.C.Breda.

Dit heeft geduurd tot en met het vliegseizoen 1982.
Toen  ontstond in de C.C.Breda een beweging die vond dat de leden uit Dorst en Teteringen niet langer lid konden blijven van de C.C.Breda door de veel gunstiger ligging van die dorpen.

Daarop is door een aantal leden van de C.C.Breda onder leiding van P van Gurp een nieuwe vereniging opgericht.
Namelijk "Pv  de Baronie" waarvan de liefhebbers uit Dorst en Teteringen wel lid konden worden en waar ook leden van de C.C.Breda toetraden.
P.V de Olijftak  trad in zijn geheel toe.