Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6
P.V de Olijftak " Dorst "
ACTUEEL
Betaalschema 2 januari t/m 31 december `19
Naam lotto-nummer
Goorbergh 16 0,00
0,00
subtotaal 0,00
reeds betaald 0,00
nog te betalen 0,00
J van Oevelen 2 0,00
7 0,00
subtotaal 0,00
reeds betaald 0,00
Nog te betalen 9,00
W.Damen 6 0,00
reeds betaald 0,00
Nog te betalen 0,00
C.Boomaars 8 0,00
41 0,00
subtotaal 0,00
reeds betaald 0,00
Nog te betalen 0,00
A.Damen 9 0,00
reeds betaald 0,00
Nog te betalen 0,00
F.Proosten 13 0,00
34 0,00
subtotaal 0,00
reeds betaald 0,00
Nog te betalen 0,00
Couwenberg 21 0,00
0,00
subtotaal 0,00
reeds betaald 0,00
Nog te betalen 0,00
A van Opdorp 4 0,00
5 0,00
subtotaal 0,00
reeds betaald 0,00
Nog te betalen 0,00
M.Hanegraaf 15 0,00
subtotaal
reeds betaald 0,00
Nog te betalen 0,00
G v/d Bogaard 18 0,00
29 0,00
subtotaal 0,00
reeds betaald 0,00
Nog te betalen 0,00
J.van Wanrooy 19 0,00
reeds betaald 0,00
Nog te betalen 0,00
G.Damen 22 0,00
40 0,00
subtotaal 0,00
reeds betaald 0,00
Nog te betalen 0,00
E.Proosten 10 0,00
20 0,00
subtotaal 0,00
reeds betaald 0,00
Nog te betalen 0,00
J.van Nijnatten 24 0,00
reeds betaald 0,00
Nog te betalen 0,00
G.J.de Hoogh 26 0,00
reeds betaald 0,00
nog te betalen 0,00
M.v.d.Bogaard 27 0,00
reeds betaald 0,00
Nog te betalen 0,00
42 0,00
30 0,00
subtotaal 0,00
reeds betaald 0,00
nog te betalen 0,00
C.Ripmeester 36 0,00
17 0,00
subtotaal 0,00
reeds betaald 0,00
Nog te betalen 0,00
H.van Oijen 28 0,00
39 0,00
subtotaal 0,00
reeds betaald 0,00
Nog betalen 9,00
W van de Broek 33 0,00
reeds betaald 0,00
Nog te betalen 0,00
Jack Janssen 37 0,00
reeds betaald 0,00
Nog te betalen 26,00
K.v.d.Bogaard 35 0,00
reeds betaald 0,00
Nog te betalen. 0,00